Alt Kategori
Oto D??? Kaza Sigortalar? ? Ferdi Kaza Sigortas?

Ferdi Kaza Sigortas? TEKL?F AL

 

 

Ferdi Kaza Sigortas? (Bireysel/Grup)

Hayat her zaman güzel sürprizler sunmuyor... Ferdi Kaza Sigortas? yapt?r?n, güzel sürprizlerin tad?n? ç?kar?n!

Sigortal?y?, kendi iradesi d???nda meydana gelebilecek ani ve harici hadiselere kar?? teminat alt?na al?n?r.

Ferdi Kaza Sigortas? ile a?a??daki teminatlar al?nabilir:

Vefat Teminat?: Bu teminat, herhangi bir kaza sonucu vefat eden sigortal?n?n, kanuni varislerine ödenen tazminat? içermektedir.

Sürekli Sakatl?k Teminat?: Bu teminat ile, herhangi bir kaza sonucu sakat kalan sigortal?ya, u?rad??? sakatl?k derecesine göre tazminat ödenir.

Tedavi Masraflar?: Bu teminat, sigortal?n?n, herhangi bir kaza sonucu yaralanmas? neticesindeki tedavi masraflar?n? teminat alt?na al?r. Tedavi masraflar? teminat? Vefat ve Sürekli Sakatl?k teminatlar? toplam?n?n % 5'i ile s?n?rl?d?r.

Gündelik Tazminat:Bu teminat ile, sigortal?n?n, herhangi bir kaza sonucu, geçici süre ile çal??amayacak olmas? durumunda u?rayaca?? gelir kayb? tazmin edilir.

Gündelik Tazminat teminat?, Vefat ve Sürekli Sakatl?k teminatlar?n?n toplam?n?n %o 0,25'i kadar olup, poliçe dönemi içinde 200 gün ile s?n?rl?d?r. Tedavi Masraflar? teminat? ve Gündelik tazminat veya tedavi yaln?z ba??na temin edilemez.

Bireysel mü?teriler için iki farkl? ferdi kaza ürünü sunulmaktad?r.

Pratik Ferdi Kaza Sigortas?:Ferdi Kaza (Ölüm/Sürekli Sakatl?k), Bireysel Sorumluluk, Hukuksal Koruma ve seçimli teminat olan Deprem risklerini içerir.

Platin Ferdi Kaza Sigortas?:Ferdi Kaza (Ölüm/Sürekli Sakatl?k), Bireysel Sorumluluk, Hukuksal Koruma, Asistans Hizmetleri ve seçimli teminatlar olan Tedavi Masraflar?(Ferdi Kaza) ve Deprem risklerini içerir.

**Teminat, Ferdi Kaza Sigortas? Genel ?artlar? çerçevesinde hüküm ifade etmektedir.