DASK Prim Hesapla
DASK Prim Hesapla Açıklaması
* Primin Hesaplanmas?'nda "dask.gov.tr" Datalar? kullan?lmaktad?r.
* Dask Sigorta Bedeli, Do?al Afet Sigortalar Kurumu Taraf?ndan Belirlendi?i ??in Her Sigorta Firmas?nda Ayn? Tutar Hesaplanmaktad?r.

Kaynak Sayfa: https://www.dask.gov.tr/e-services/portal/calculatePremium Dynamic Drive DHTML code library