KimDer-ASYILDIZ

KimDer ?le ASYILDIZ Sigorta Aras?nda Protokol ?mzaland?

KimDer ?le ASYILDIZ Sigorta Aras?nda Protokol ?mzaland?

 

 

 

Kimyagerler Derne?i ile Asy?ld?z Sigorta Arac?l?k Hizmetleri Ltd.?ti aras?nda imzalananprotokol gere?i;

 Kimyagerler Derne?i üyeleri ve 1. Derece yak?nlar?na net prim üzerinden%15’e varan indirim uygulanacakt?r.

-Trafik Sigortas? ?ndirimi: %7

-Kasko Sigortas? ?ndirimi: %5

-DASK Sigortas? ?ndirimi: %5

-??yeri ve Konut Sigortalar? ?ndirimi: %12

-Seyahat Sigortas? ?ndirimi: %12

-Di?er Sigortalar: %1-%15 aras?

 

* Ayr?nt?lar yak?nda web sitemizden duyurulacakt?r.