Nakliyat Sigortas? Teklif Alma Formu

Nakliyat Sigortas? Teklif Alma Formu


* ile i?aretlenmi? alanlar?n doldurulmas? zorunludur.

TC Kimlik No (Mal Sahibi ??in): *
Ad Soyad (Mal Sahibi ??in): *
Ta??ma ?ekli: *
:
Ara? Plaka/Vagon No: *
Yola ??k?? Tarihi: *
Hareket Noktas?/Liman?ehir: *
Var?? Noktas?/Liman?ehir: *
Emtia Kalemleri(Ta??nan E?yalar?n T?r?): *
Emtia Bedeli (TL): *
?stenen Teminatlar: * All Risk+Ter?r
Tam Ziya
Kamyon Klozu
Di?er ?stenen Teminatlar:
Ad?n?z Soyad?n?z: *
Email Adresiniz: *
Telefon Numaran?z (GSM): *
Notunuz: